Suomen Flipperinpelaajat Ry – FLIPP – toimii flipperinpelaamisen, sekä muun flippereihin liittyvän harraste- ja kilpailutoiminnan kansallisena yhdistyksenä jäsentensä keskuudessa. Yhdistys tukee ja edistää jäsentensä toimintamahdollisuuksia edunvalvonnan, koulutuksen ja taloudellisen tuen keinoin, sekä organisoimalla jäsenilleen yhteistoimintaa.

Toimiensa kautta yhdistys pyrkii edistämään flipperinpelaajien järjestäytymistä Suomen pelikentällä, sekä parantamaan flipperinpelaamisen ja flippereihin liittyvän toiminnan tunnettavuutta, laatua ja arvostusta.

Mikäli flipperit ja niiden pelaaminen on lähellä sydäntäsi, niin liity yhdistyksen jäseneksi ja osallistu tämän mahtavan harrastuksen edistämiseen!