Launch Ball!

SUOMEN FLIPPERINPELAAJAT RY ON YHDISTYS FLIPPERINPELAAMISTA HARRASTAVILLE JA SIITÄ KIINNOSTUNEILLE IHMISILLE.

YHDISTYS TOIMII FLIPPERINPELAAMISEN SEKÄ MUUN FLIPPEREIHIN LIITTYVÄN HARRASTE- JA KILPAILUTOIMINNAN KANSALLISENA YHDISTYKSENÄ JÄSENTENSÄ KESKUUDESSA.