Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kolmesta viiteen (3-5) varsinaista jäsentä, sekä yhdestä kolmeen (1-3) varajäsentä. Yhdistyskokous valitsee vuosittain yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet, sekä hallituksen varajäsenet yhdeksi hallituskaudeksi.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2021

Puheenjohtaja

Panu Oksala

Varsinaiset jäsenet

Arsi Rosengren
Pekka Päkkilä
Tomi Virtanen

Varajäsenet

Jussi Vienonen
Mikko Kulmala
Marco Suvanto