Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kolmesta viiteen (3-5) varsinaista jäsentä, sekä yhdestä kolmeen (1-3) varajäsentä. Yhdistyskokous valitsee vuosittain yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet, sekä hallituksen varajäsenet yhdeksi hallituskaudeksi.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2022

Puheenjohtaja

Panu Oksala

Varsinaiset jäsenet

Arsi Rosengren
Jani Saari
Pekka Päkkilä
Pauli Lindholm
Markus Virtanen

Varajäsenet

Veikko Pakkala
Oskari Vaaras
Tomi Virtanen

Edellisten vuosien hallitukset

Hallituksen kokoonpano vuonna 2021

Puheenjohtaja

Panu Oksala

Varsinaiset jäsenet

Arsi Rosengren
Pekka Päkkilä
Tomi Virtanen

Varajäsenet

Jussi Vienonen
Mikko Kulmala
Marco Suvanto