Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää kerran vuodessa kokoontuva yhdistyskokous.

Yhdistyskokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Kokous järjestetään vuosittain yhdistyshallituksen määräämänä ajankohtana tammi-huhtikuussa.

Kokouskutsu yhdistyskokoukseen tulee lähettää jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta jäsenluettelon mukaisiin osoitteisiin joko sähköpostitse, kirjepostitse tai julkaista kokouskutsu yhdistyksen verkkosivuilla. Ensisijaisesti kuitenkin sähköpostitse.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Käsiteltäviin asioihin liittyvät materiaalit tulee toimittaa jäsenistölle sähköpostitse tai postitse viimeistään yksi (1) viikko ennen kokousta.

Yhdistyskokoukseen voi osallistua etänä teknisiä apuvälineitä käyttäen.

Yhdistyshallitus voi myös kutsua jäsenet ylimääräiseen yhdistyskokoukseen katsoessaan sen aiheelliseksi tai kun vähintään viisikymmentä (50) prosenttia äänioikeutettujen jäsenten edustamasta äänivallasta sitä yhdistyshallitukselta kirjallisesti vaatii. Hallituksen on lähetettävä kutsu ylimääräiseen yhdistyskokoukseen kahden (2) viikon kuluessa nimetyn asian käsittelyä varten.

10. Yhdistyskokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus sekä toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle
8. Päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä seuraavalle toimintavuodelle
9. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle
10. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
11. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
12. Valitaan yksi esteetön toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja sekä tälle varahenkilö
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14. Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat
15. Päätetään kokous

Jos jäsen haluaa tuoda asian yhdistyskokouksen käsiteltäväksi, tulee tämän ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyshallitukselle ennen edellisen toimikauden päättymistä.