Yhdistyskokous pidettiin 15.1.2022 Google Meets kokouksena. Paikalla kokouksessa oli 14 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa käytiin läpi vuoden 2021 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto. Hallituksen toiminta katsottiin vuoden 2021 osalta asialliseksi ja tilinpäätösvahvistettiin ja vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

2022 vuoden toimintasuunnitelma sisältää IFPA sääntöjen kääntämisen helppolukuiseksi versioksi, turnauksen järjestäjälle turnausopas, videostriimilaitteiston inventointi, SM-kisat 2022, sekä junioritoiminnan kehittäminen yhdistyksessä.

Talousarviossa hyväksyttiin jäsenmaksun säilyttäminen ennallaan 10 eurossa, sekä 10 euron liittymismaksu. Samassa taloudessa asuvien jäsenmaksu säilyy viidessä eurossa ja liittymismaksu on 0 euroa. Kannatusjäsenmaksu on 150 euroa.

Jäsenrekisteristä poistaminen hyväksyttiin ehdotetun kaltaisena. Jos jäsen on siis jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta kahden peräkkäisen vuoden ajalta, katsotaan jäsen hallituksen päätöksellä yhdistyksestä eronneeksi.

Yhdistyskokouksen agenda

2022 yhdistyskokous järjestetään tänäkin vuonna Google Meets palvelussa. Linkki löytyy aikaisemmin jäsenille lähetetystä sähköpostista, mutta jos et sitä jostain syystä ole saanut, niin ota yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan (info@flipp.fi). Hän lähettää sinulle linkin, jota kautta pääset osallistumaan yhdistyskokoukseen.

Yhdistyskokous järjestetään 15.1.2022 kello 16:00. Jäsenistöstä ei ole noussut agendalle käsiteltäviä asioita. Kokouksen agenda on seuraava:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus sekä toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle
8. Päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä seuraavalle toimintavuodelle
9. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle
10. Päätetään jäsenrekisteristä poistamisesta. Jäsenrekisteristä poistetaan ja yhdistyksestä erotetaan jäsen mikäli jäsenmaksu jää maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna.
11. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
12. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
13. Valitaan yksi esteetön toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja sekä tälle varahenkilö
14. Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat
15. Päätetään kokous