Suomen Flipperinpelaajat ry yhdistyskokous 2023

Tervetuloa Suomen Flipperinpelaajat ry:n yhdistyskokoukseen sunnuntaina 15.1.2023 klo 15.00. Kokous pidetään tänäkin vuonna etäkokouksena Google Meet palvelussa.

Kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus sekä toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle
8. Päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä seuraavalle toimintavuodelle
9. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle
10. Päätetään yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta. Lisätään sääntöihin uusi kohta 13 yhdistyksestä erottamisesta.
11. Päätetään IFPA dollar fee varojen vastaanottamisesta ja käyttämisestä 
12. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
13. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
14. Valitaan yksi esteetön toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja sekä tälle varahenkilö
15. Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat
16. Päätetään kokous

9. Päätetään liitymis- ja jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle

Hallitusehdottaa jäsenmaksuksi 10 euroa ja liittymismaksuksi 10 euroa.

10. Ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta.

Nykyisellään yhdistyksessä ei ole erillistä säänötä yhdistyksestä eroamista varten, vaan jäsenet erotetaan vain omasta pyynnöstään yhdistyksestä. Jäsenrekisterin siivoamiseksi ja ajantasalla ylläpitämiseksi hallitus ehdottaa, että lisätään sääntöihin uusi pykälä, jossa määritellään millä ehdoilla jäsen voidaan erottaa, tai katsoa eronneeksi yhdistyksestä. Ehdotuksessa esitetään, että jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, mikäli hän on jättänyt jäsenmaksun suorittamatta kahtena peräkkäisenä vuotena. Tämä sääntö mahdollistaa kikkailun jäsenmaksun osalta, jossa jäsen maksaisi vain joka toinen vuosi, mutta säilyisi silti jäsenenä. Tämän takia esim. SM-kisoihin suunnattu jäsenalennus tullaan rajaamaan maksaneisiin jäseniin. Toisaalta yhdistyksen jäsenenä olemisessa ei pitäisi olla tarkoitus pyrkiä säästämään mahdollisimman paljon jäsenmaksuissa, vaan tukea yhdistyksen toimintaa Suomessa.

Ehdotus

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Hallitus voi katsoa jäsenen, jolla on erääntyneitä jäsenmaksuja maksamatta kahden vuoden ajalta peräkkäin, eronneeksi yhdistyksestä. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

11. Päätetään IFPA dollar fee varojen vastaanottamisesta ja käyttämisestä

IFPA dollar fee astuu voimaan vuonna 2023 ja sitä kautta kerättävistä varoista osa palautuu maahan. Tämä summa on mahdollista jakaa maan haluamallaan tavalla ja yhdessä halliomistajien kanssa rahat on päätetty ohjata FINCS-finaalin ja SM-kisojen järjestämiseen. Rahat tulevat käyttöön ensimmäisen kerran vuonna 2024. Päätetään yhdistyskokouksessa, että ottaako FLIPP nuo rahat vastaan IFPA:lta ja koordinoi eteenpäin SM-kisojen ja FINCS-finaalin järjestämiseen.

Kokousmateriaali kokonaisuudessaan

Kokousmateriaalin kokonaisuudessaan löydät alla olevasta tiedostosta.

Tervetuloa mukaan kokoukseen ja osallistumaan toimintaan.

Hallituksen puolesta
Ystävällisin terveisin
Panu Oksala
Puheenjohtaja
Suomen Flipperinpelaajat ry
info@flipp.fi